Jak dostarczać koniowi energii zależnie od wykonywanej pracy?