CDI Zakrzów 2016 - Australijka najlepsza na czworoboku w Lewadzie!