Czas na odsadkę - jak wygląda odsadzanie źrebaków od matek?
Ładowanie