Emerytura Valegro potwierdzona - koniec sportowej kariery