Fibonacci zmienia jeźdźca. Kto będzie na nim startować? - Gallop.pl