Komentarz Zarządu PZJ do rezygnacji Marka Szewczyka