Kucyki pracujące dla ochrony dziedzictwa naturalnego.