Najmniejszy kucyk świata - czy będzie to Guliwer? - Gallop.pl