Sąd odrzuca wniosek o wpisanie nowego statutu PZJ do KRS!