Zakończył się pierwszy dzień zawodów CSI Zielona Góra 2021
Ładowanie