Po stracie dwóch koni Sara Algotsson Ostholt potrzebuje wsparcia