Spór między właścicielem a trenerem konia - Gallop.pl