Wprowadzamy lotną zmianę nogi - czas na zagalopowanie z galopu!