Czy naukowcy sklonują odnalezionego w wiecznej zmarzlinie źrebaka?
Ładowanie