Mniejsza dotacja MSiT dla PZJ - z czego wynika cięcie?