kłus - Gallop.pl

Tag: kłus

Caplowanie - drobienie kroków kłusa przez konia, potocznie nazywane „podkłusowywaniem". Konie caplują w momencie zdenerwowania, ekscytacji lub innych np. powrotu do stajni. Jest to zły nawyk i powinien być wyeliminowany…

Kłus – jeden z trzech podstawowych chodów konia; dynamiczny chód dwutaktowy z fazą zawieszenia. W kłusie koń jednocześnie odrywa od podłoża i stawia na nim przekątne pary kończyn. Wyróżniane są cztery rodzaje…

Ładowanie